Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. AŞ.
DENIGMAJEANS.COM ÜYELERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. AŞ. (“Denigma Jeans” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Denigma Jeans olarak, kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veriler
DenigmaJeans.com’a üye olarak Şirketimizle temas etmeniz halinde işlenebilecek kişisel verileriniz; Kimlik bilgileriniz, İletişim bilgileriniz, Müşteri işlem bilgileri, İşlem güvenliği bilgileri, Pazarlama bilgileri ve İşitsel kayıtlardır. .

Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu verileri Denigma Jeans tarafından saklanmamaktadır.

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Amaçlar

a) Denigma Jeans tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
b) Site veya mobil uygulamamız üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
c) Site veya mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmak için yaşınızın doğrulanması,
d) Site veya mobil uygulama üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
e) Site veya mobil uygulama üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
f) Site veya mobil uygulama üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
g) Site veya mobil uygulamanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,
h) Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
i) Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
j) Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
k) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
l) Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
m) Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
n) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
o) Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
p) Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
q) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Açık rıza vermeniz halinde;

a) Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
b) Site, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
c) Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
d) Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz;
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir:
a) meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalar (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara (altyapı, veritabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar),
b) kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Deingma Jeans tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Denigma Jeans ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Denigma Jeans tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

a)Site veya mobil uygulamamız üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
b) Site veya mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmak için yaşınızın doğrulanması,
c) Site veya mobil uygulama üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
d) Site veya mobil uygulama üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
e) Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

a) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
b) Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

a) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

a) Denigma Jeans tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
b) Site veya mobil uygulamanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,
c) Site veya mobil uygulama üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
d) Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
e) Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
f) Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
g) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
h) Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
i) Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

a) Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
b) Site, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
c) Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
d) Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.

5. Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarına aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki adresler üzerinden Denigma Jeans’e iletebilirsiniz:

Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. AŞ.

Adresi: Merter Tekstil Merkezi, Fatih Cad, Yıldırım Sk. No:18, 34169
Telefonu: 0212 306 50 00

E-posta: [email protected]

Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.